Wróć

Konferencja „kultura w regionie – region w kulturze”

Konferencja “Kultura w regionie – Region w kulturze”, to jeden z cyklicznych projektów realizowanych przez Fundację Braci Golec. 

I EDYCJA
Pierwsza konferencja zorganizowana przez Fundację Braci Golec odbyła się z wielkim sukcesem 20 maja 2022 roku w malowniczym Żywcu, w dwóch różnych lokalizacjach: w Kinie Janosik oraz w Muzeum Miejskim. Wydarzenie zgromadziło liczne grono pasjonatów kultury regionalnej, młodzieży z Żywiecczyzny oraz zaproszonych gości. Spotkanie rozpoczęło się od pasjonujących wystąpień trzech osób: Sabiny, Maćka i Roberta, które w ciekawy sposób opowiadały o swoim zaangażowaniu w tworzenie kultury w regionie. Ich historie stały się inspiracją dla młodych ludzi, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Panel dyskusyjny oraz warsztaty wokalne i street artu dodatkowo urozmaiciły program, umożliwiając uczestnikom aktywne uczestnictwo i wymianę doświadczeń. Drugą część konferencji, która odbyła się w Muzeum Miejskim, skupiła uwagę na zaproszonych gościach, przedsiębiorcach i animatorach, którzy czerpią inspirację z kultury tradycyjnej. W trakcie dyskusji poruszono kwestie motywacji i celów, które napędzają ich działania, oraz omówiono możliwości współpracy i sieciowania w celu dalszego rozwoju kultury regionalnej. Konferencja pokazała, jak kultura regionu może być nie tylko dziedzictwem przeszłości, ale także dynamicznym polem do działania i inspiracji dla współczesnych społeczności. Wydarzenie zakończyło się sukcesem, pozostawiając uczestnikom wiele refleksji i inspiracji do dalszych działań
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

II EDYCJA
W dniu 17 listopada 2023 roku miała miejsce II edycja konferencji „Kultura w regionie – region w kulturze”, zorganizowanej przez Fundację Braci Golec. Wydarzenie odbyło się w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Żywcu w ramach projektu “My w regionie – region w nas”. Podczas konferencji licznie zgromadzeni pasjonaci kultury ludowej mieli okazję wysłuchać inspirujących przemówień zaproszonych gości. Edyta Golec, Beata Bojda oraz Zbigniew Wałach dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z kulturą regionu, opowiadając o ich osobistych związkach z tradycją ludową i jej wpływie na ich życie zawodowe. W ramach wydarzenia publiczność miała także okazję podziwiać występy Orkiestry Ludowej oraz Chóru Ludowego Górskiego Uniwersytetu Ludowego, którzy zaprezentowali swoje umiejętności muzyczne, dodając wyjątkowego klimatu tej niezapomnianej konferencji. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Braci Golec oraz aktywnemu udziałowi uczestników, wydarzenie to stało się ważną platformą do refleksji nad rolą kultury lokalnej w społeczności oraz inspirującym spotkaniem dla wszystkich miłośników folkloru i tradycji.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

II EDYCJA konferencji „Kultura w regionie – region w kulturze”

I EDYCJA Konferencji „Kultura w regionie – region w kulturze”.