Edukacja

01
Ogniska Twórczości Artystycznej

Fundacja Braci Golec nie ma swojej siedziby głównej. Nasi instruktorzy dojeżdżają do 9 gmin po to, by docierać do dzieci z różnych części Beskidu Żywieckiego. Dzięki temu dostęp do zajęć jest dla naszych podopiecznych znacznie ułatwiony. Pracujemy w ten sposób od samego początku. Ogniska Twórczości Artystycznej działają w Łodygowicach, Jeleśni, Świnnej, Porąbce, Lipowej, Żywcu, Rajczy, Ujsołach, Świnnej, Czernichowie, Szczyrku i Gilowicach. Ponad połowa z nich powstała w ciągu ostatnich pięciu lat. Kształci się w nich co roku ponad 300 osób.

02
Czego uczymy?

W ramach regularnych spotkań w Ogniskach Twórczości Artystycznej uczymy naszych podopiecznych śpiewu gwarą i gry na instrumentach regionalnych – skrzypcach, basach, heligonkach czy dudach żywieckich. Jednak przekazujemy swoim uczniom znacznie więcej niż tylko szlifowanie techniki, pragniemy uwrażliwiać ich również na rozumienie i odbieranie muzyki całym sobą. Tego nie da się uczyć z nut, książek, czy gotowych przepisów. Gra i śpiew dają potężną możliwość wyrażania emocji i ten, kto to zrozumie, zdoła tworzyć muzykę poruszającą serca.

Nieodzownym elementem naszej edukacji jest rodzima kultura regionalna i zgłębianie lokalnych tradycji. Poprzez naukę gry i śpiewu zapewniamy dzieciom możliwość indywidualnego rozwoju, ale również kontaktu z rówieśnikami i wspólnych twórczych realizacji.

03
Jak uczymy?

Nasi podopieczni kształcą się pod okiem praktyków muzyki ludowej metodami łączącymi tradycję gry ze słuchu i współczesnych, najbardziej efektywnych metod wykorzystywanych w szkołach muzycznych. Na bazie metodologii Suzuki i tradycyjnych przekazów opracowaliśmy własną metodę, bazują na nauce gry ze słuchu, jednak w bardzo uporządkowany, etapowy sposób. Nasze podejście do każdego ucznia jest bardzo indywidualne i zakłada, że każde dziecko ma swój czas by dojść do kolejnego etapu i aby to osiągnąć, musi opanować aktualny. Jeśli potrzebuje na to więcej czasu niż inni, nie jest ponaglane. Co istotne – metodą tą można nauczyć grać każde dziecko, nie tylko szczególnie uzdolnione. W nauce muzyki tradycyjnej nie poświęca się tak dużo czasu technice gry, jak to ma miejsce w tradycyjnych szkołach muzycznych, gdyż większe znaczenie ma umiejętność przenoszenia własnych emocji na instrument i ogólne wyczucie muzyki i wrażliwość na nią.

Kładziemy nacisk również na ruch, który pomaga w zrozumieniu zależności rytmicznych. Takie rozłożenie akcentów nie tylko ułatwia naukę i rozwój słuchu muzycznego, ale także rozwija u dzieci i młodzieży dodatkowe umiejętności. Uczestnicy sprawniej komunikują swoje potrzeby, chętniej współpracują, nabierają pewności siebie i umacniają się w poczuciu własnej wartości.

Instruktorzy łączą różne formy nauczania i zachęcają każdego uczestnika do pilnej praktyki w domu. Dzięki temu dziecko może rozwijać swoje zdolności słuchowe oraz umiejętności gry we własnym tempie.

04
Ile trwa nauka?

Choć do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, dając mu czas na rozwijanie się we własnym tempie, opanowanie materiału na trzech poziomach zaawansowania, nauka prawidłowej postawy i rozwijanie umiejętności technicznych trwa zwykle około 4 lat. Każde półrocze kończy się przesłuchaniem, które pozwala określić aktualny poziom umiejętności ucznia.

Dla tych, którzy zakończyli naukę na trzecim poziomie, stworzyliśmy dalsze możliwości kształcenia się w ramach Górskiego Uniwersytetu Ludowego. II stopień gry na skrzypcach, heligonce oraz indywidualna nauka śpiewu powstały po to by zgłębiać tradycyjny styl gry i śpiewu, charakterystyczny dla górali żywieckich. Po czterech latach nauki techniki gry na instrumentach w oparciu o tradycyjne melodie, podopieczni Fundacji Braci Golec, mają okazję szlifować i doskonalić swoje zdolności w manierze żywieckiej, dzikiej, ostrej ale i bardzo harmonijnej.

Nauka w ramach w II stopniu trwa kolejne dwa lata i koncentruje się na poznawaniu najbardziej charakterystycznych cech folkloru górali żywieckich – tradycyjnych sposobów gry oraz melodii do przyśpiewek i tańców.

05
Czy trzeba kupić instrument?

Nie, nie jest to wymagane. Każdy podopieczny otrzymuje od nas instrument na czas nauki. Nasz zbiór instrumentów jest wciąż poszerzany i uzupełniany.

Zachęcamy jednak, by wraz z rozwojem umiejętności muzycznych, rozważyć zakup własnego instrumentu, gdyż umożliwi to dzieciom pełniejsze rozwijanie ich pasji i talentów, a także działa korzystnie na motywację i zaangażowanie.

06
Jak trafić do grona podopiecznych?

Naukę gry i śpiewu w ramach regularnych spotkań w Ogniskach Twórczości Artystycznej może podjąć każde dziecko w wieku od 7 do 16 lat. Spotkania odbywają się co tydzień od września do czerwca.

Przesłuchania i zapisy nowych uczniów odbywają się na początku każdego roku szkolnego, we wrześniu. Informacje na temat liczby miejsc, dostępnych instrumentów, terminów i godzin zajęć w każdym z ognisk pojawia się na stronie fundacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

W trakcie roku szkolnego nie prowadzimy dodatkowych naborów, ale przy zapisach tworzymy listę rezerwową. Jeśli w ciągu roku jakiś uczeń lub uczennica zrezygnuje, wolne miejsce zajmuje ta osoba z listy rezerwowej, która otrzymała najwyższą ocenę podczas przesłuchania. Wówczas informujemy danego kandydata telefonicznie o możliwości rozpoczęcia nauki.

Instruktorzy fundacji nie prowadzą zapisów podczas zajęć.

Skontaktuj się z nami