Sprawozdania

Sprawozdania z działalności Fundacji

Fundacja Braci Golec jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej jako organizacja pożytku publicznego i znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za rok 2019.

Wykaz uprawnionych w 2019 organizacji pożytku publicznego.