Publikacje

Mieszczański strój żywiecki
Strój górali śląskichNakład wyczerpany
Strój górali żywieckichNakład wyczerpany
Strój górali podhalańskichNakład wyczerpany
Strój cieszyński

Publikacje

Naszym największym przedsięwzięciem wydawniczym, a zarazem oczkiem w głowie, jest seria “Stroje ludowe w Karpatach polskich”, będąca najobszerniejszą i najpełniejszą publikacją w Polsce, poświęconą tej tematyce. Zbiór ten stanowi nie tylko prezentację strojów ludowych na przestrzeni dziejów, ale ukazuje jednocześnie funkcjonowanie kultury ludowej we współczesnej rzeczywistości. W ramach serii zaplanowaliśmy wydanie dziewięciu albumów. Do tej pory ukazały się: “Mieszczański strój żywiecki” (2007), “Strój górali śląskich” (2008), “Strój górali żywieckich” (2009), “Strój górali podhalańskich” (2011) oraz “Strój cieszyński” (2014). W planach mamy również tomy poświęcone strojom górali babiogórskich, orawskich, spiskich oraz sądeckich i pienińskich.

Strój ludowy jest wciąż żywo obecny w kulturze, zależało nam zatem na tym, by przybliżyć jego współczesną rolę i pozycję, prezentując tę wiedzę w ciekawy, przystępny i nowoczesny sposób. Dlatego oprócz unikatowych zdjęć, albumy wzbogacone zostały o materiał multimedialny.

Publikacje są owocem i ukoronowaniem szerszego projektu, którego celem jest zachowanie i dokumentowanie zbiorów, archiwów i fotografii, które dotąd pozostawały w znacznym rozproszeniu. W prace nad projektem, prócz badaczy, autorów, zespołu redakcyjnego oraz wszystkich pasjonatów tematu, włączyła się także lokalna społeczność, co sprzyjało integracji i wzmocnieniu poczucia tożsamości regionalnej, co jest jednym z naszych fundamentalnych celów, jako fundacji.

Praca nad poszczególnymi tomami okazała się doskonałym sposobem na to, aby się wzajemnie poznać i chronić wspólne dziedzictwo, a także dać coś z siebie, uczestnicząc w tworzeniu kultury.

Poprzez serię wydawniczą “Stroje ludowe w Karpatach polskich” mamy ponadto szansę promować działalność fundacji i przedstawiać rozwiązania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej.

Seria Stroje ludowe w Karpatach polskich obejmuje