Wróć

Klasy Absolwentów

Z myślą o tych, którzy chcieliby kontynuować swoją muzyczną edukację i wejść na bardziej zaawansowany poziom, stworzyliśmy Klasy Absolwentów. Spotkania warsztatowe, które stwarzają okazję do doskonalenia gry na instrumentach, ale również by uczyć się improwizacji w muzyce góralskiej, szkolić w białym śpiewie i pieśniach obrzędowych. Zależy nam, by spod naszych skrzydeł wychodzili muzycy samodzielni. Klasa absolwentów, to idealne miejsce dla naszych podopiecznych, którzy zakończyli cykl edukacji na I i II stopniu Fundacji Braci Golec, ale wciąż chcą rozwijać swoje pasje muzyczne.

I EDYCJA
Trzygodzinne spotkania warsztatowe, które odbywały się dwa razy w miesiącu, stworzyły okazję do doskonalenia gry na instrumentach, ale również dały możliwość uczenia się improwizacji w muzyce góralskiej, szkolenia w białym śpiewie i pieśniach obrzędowych. Jednak klasy absolwentów w I edycji nie koncentrowały się tylko na muzyce. Zależało nam, by spod naszych skrzydeł wychodzili muzycy samodzielni, przygotowani by rozpocząć karierę, dlatego w programie zostały ujęte również warsztaty z komunikacji interpersonalnej, organizacji koncertów i zbiórek publicznych, budowy instrumentów ludowych oraz szerokiej wiedzy o kulturze regionu.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018


II EDYCJA
Kolejna edycja Klas Absolwentów mieści się w ramach projektu „My w regionie – region w Nas”. To kolejne wieloaspektowe działanie Fundacji Braci Golec w ramach którego zostały już przeprowadzone badania na terenie trzech subregionów Żywiecczyzny – Dolina Soły, Dolina Koszarawy, terenów na północ od miasta Żywca. Zgromadzone materiały, są opracowane na potrzeby edukacji właśnie w Klasy Absolwentów, która będzie realizować zebrane i opracowane melodie pod okiem doświadczonych instruktorów.  W ramach projektu organizowane są także spotkania z działaczami kultury, etnografami oraz folklorystami. Celem jest upowszechnienie opracowanego przez nas materiału wśród lokalnej społeczności, w klasie absolwentów a na zakończenie zorganizowanie otwartej posiady. 

W latach 2024-2025 zajęcia Klasy Absolwentów są dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. w ramach projektu “My w regionie – region w nas” realizowanego w latach 2023 – 2025 r.