Wspieraj nas

Kogo i co wspieramy

Edukację – zapewniamy dostęp do edukacji kulturalnej dzieciom i młodzieży z jedenastu gmin (Jeleśnia, Żywiec, Porąbka, Czernichów, Łodygowice, Lipowa, Świnna, Koszarawa, Milówka, Rajcza, Szczyrk) poprzez prowadzenie w nich Ognisk Twórczości Artystycznej. Uczymy śpiewu i gry na instrumentach ludowych regionu Karpat (skrzypce, basy, heligonki, dudy żywieckie, instrumenty pasterskie). Obecnie w ogniskach kształci się ponad 300 osób. Prowadzimy także Chór Ludowy dla dorosłych.

Folklor – upowszechniamy kulturę ludową regionu poprzez naukę śpiewu i gry na instrumentach ludowych oraz wydawanie serii albumów “Stroje ludowe w Karpatach polskich”. Historia strojów regionalnych wzbogacona profesjonalnymi zdjęciami przybliża wiedzę na temat regionu oraz wzmacnia poczucie tożsamości.

Dzieci i młodzież – umożliwiamy im rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z muzyką i sztuką, udostępniamy instrumenty na czas nauki. Od 2003 roku zorganizowaliśmy wiele cyklicznych wydarzeń i koncertów.

Działania lokalne – współuczestniczymy w inicjatywach lokalnych i angażujemy się w rozwiązywanie problemów. Stworzyliśmy między innymi akcję charytatywną “Górale Góralom” dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce, zbiórkę publiczną “Śpiewamy dla Martynki” oraz wspieraliśmy organizacyjnie akcję “Podziel się posiłkiem”

Twój 1,5% wspiera młode talenty

Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć przez wszystkie lata naszej działalności. Z każdego zapalonego pasjonata muzyki i kultury ludowej, który wykształcił się pod naszymi skrzydłami. Z każdego, kto dzięki naszemu wsparciu poczuł się związany z lokalną tradycją. Możemy wspierać młode talenty dzięki pomocy naszych darczyńców. Możesz stać się jednym z nich.