Fundacja

Nasze początki

Historia naszej fundacji zaczyna się w Milówce w 1975 roku, gdzie w góralskiej rodzinie o muzycznych tradycjach przyszli na świat Łukasz i Paweł, bracia bliźniacy, którzy podbili serca Polaków tradycyjną nutą. Zdołali połączyć etniczne brzmienia muzyki łuku Karpat z wieloma gatunkami muzycznymi z pogranicza popu, muzyki alternatywnej, rock’n’rolla, rhythm and bluesa oraz muzyki jazzowej. Ich ojciec, Stefan, grał na klarnecie w orkiestrze, matka, Irena, śpiewała w chórze i tańczyła w zespole folklorystycznym. Chłopcy byli więc od dziecka związani z muzyką i odebrali solidne wykształcenie.

Znając wartość ludowej muzyki, beskidzkich tradycji i pragnienia by każdy utalentowany młody człowiek – niezależnie od pochodzenia – mógł tak, jak oni realizować swoje pasje muzyczne, w 2003 roku założyli Fundację Braci Golec.

Dziś fundacja jest prężnie działającą organizacją pozarządową, kształcącą ponad 300 dzieci. Każdego roku przyjmuje pod opiekę młode talenty, ucząc ich gry na instrumentach i śpiewu góralskiego.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z wieloma osobami i instytucjami. Naszym działaniom patronuje m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Partnerami fundacji są urzędy gmin i domy kultury. Gminy współfinansują nasze działania edukacyjne, a szkoły wspierają nas poprzez nieodpłatne udostępnianie sal lekcyjnych, dzięki czemu możemy prowadzić zajęcia muzyczne blisko miejsca zamieszkania naszych uczniów i uczennic. Współpracujemy także z wieloma firmami i osobami prywatnymi, które – podobnie jak my – chcą działać na rzecz kultury i edukacji, a przy tym dać dzieciom szansę na spełnienie marzeń.

Nasze działania i priorytety na przyszłość

Nieustannie rozwijamy i zakładamy nowe Ogniska Twórczości Artystycznej (OTA). Są dla nas czymś znacznie więcej niż miejscem, w którym spotykają się uczniowie i nauczyciele gry i śpiewu. Traktujemy je jak duże twórcze rodziny, w których wspólnie się uczymy i bawimy, wspieramy i rozwijamy. Staramy się przekazywać wiedzę i rozwijać umiejętności swoich podopiecznych metodami jak najbardziej zbliżonymi do tradycyjnych sposobów przekazu. Znamy ich wartość, ale wierzymy również, że dzięki zachowaniu tych metod mamy bliższy, bardziej wartościowy kontakt.

Staramy się by w naszym nauczaniu była również spora doza zabawy, bo chcemy uwrażliwiać swoich podopiecznych na rozumienie i odbieranie muzyki całym sobą. Tego nie da się uczyć z nut, książek, czy gotowych przepisów. Gra i śpiew dają potężną możliwość wyrażania emocji i ten, kto to zrozumie, poczuje, będzie w stanie tworzyć muzykę, która będzie poruszać serca.

Na zajęciach rozwijamy się poprzez odkrywanie i szlifowanie talentu, zdobywanie konkretnych umiejętności, a nieodzownym elementem naszej edukacji jest rodzima kultura regionalna. Jednym z najważniejszych celów jest dla nas również budowanie wokół niej wspólnoty, wspierającej się, dzielącej pasję, uczącej od siebie wzajemnie. Dbamy o to by nasi podopieczni mieli kontakt zarówno z rówieśnikami, jak i autorytetami.

Nasze ogniska skupiają obecnie ponad 300 młodych i uzdolnionych mieszkańców Żywiecczyzny. Wciąż się rozwijamy.

Jakie są nasze dążenia?

Chcemy uczyć coraz lepiej, jeszcze bardziej efektywnie i ciekawiej, nieustannie się rozwijać i realizować nowe projekty. Mamy w planach poszerzenie oferty zajęć artystycznych dla naszych uczniów i uczennic, organizację wydarzeń dla wszystkich naszych podopiecznych. Pragniemy również poprzez koncerty, pokazy i konkursy ukazywać kulturę ludową jako wartość łączącą wszystkich mieszkańców regionu i ich wspólne dziedzictwo.

Nasze cele

Pragniemy upowszechniać bogactwo kulturowe Żywiecczyzny, dbać o jego zachowanie i przekazywanie młodym pokoleniom.

  • Pragniemy uwrażliwiać dzieci i młodzież na wartości płynące ze sztuki, rozwijać ich pasje i zainteresowania związane z muzyką ludową.
  • Pragniemy, by każde dziecko miało dostęp do muzycznej edukacji, niezależnie skąd pochodzi – miasta, miasteczka czy wsi.
  • Pragniemy włączyć lokalną społeczność w działania społeczne i kulturowe oraz wzmacniać poczucie tożsamości mieszkańców regionu.

A nade wszystko pragniemy zachęcać do współtworzenia lokalnej kultury, pokazując, że każdy z nas ma na nią wpływ.

 

Nasze osiągnięcia

To radość z wspierania dzieci w ich nauce i osiągnięciach, ich uśmiech i zaangażowanie. To wszystkie wspaniałe koncerty w ich wykonaniu. To wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem.

Sponsorzy

Współpracujemy także z wieloma firmami i osobami prywatnymi, które – podobnie jak my – chcą działać na rzecz kultury i edukacji, a przy tym dać dzieciom szansę na spełnienie marzeń.

Przyjaciele

Gminy współfinansują nasze działania edukacyjne, a szkoły wspierają nas poprzez nieodpłatne udostępnianie sal lekcyjnych, dzięki czemu możemy prowadzić zajęcia muzyczne blisko miejsca zamieszkania naszych uczniów i uczennic.