Społeczne zaangażowanie

Czujemy się częścią społeczności lokalnej, a więc współuczestniczymy w inicjatywach lokalnych i angażujemy się w rozwiązywanie bieżących problemów najbliższego środowiska.

Przykładem może być udział w akcji charytatywnej Górale Góralom dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce.

Pomagamy także w organizacji akcji Podziel się posiłkiem.

Górale góralom

Ponad pół roku trwała akcja Górale góralom dzięki której udało się wybudować nowe domy poszkodowanym rodzinom, które w wyniku osuwiska utraciły swój cały dorobek życia.

Gmina Milówka przekazała działki budowlane, a Fundacja Braci Golec zorganizowała zbiórkę publiczną oraz koncert w Polskim Radio Katowice połączony z aukcją cennych przedmiotów od znanych osobistości świata kultury, sportu, polityki i dziennikarstwa. Dochód w całości przekazany został na wybudowanie nowych domów w których rodziny mogły zamieszkać jeszcze przed nadchodzącą zimą 2010 roku.


Zobacz film o akcji Górale góralom.

Podziel się posiłkiem

Pomagamy także w organizacji akcji Podziel się posiłkiem.