Wróć

Rozpoczynamy Letnie Warsztaty Artystyczne w formie zdalnej!

Drodzy rodzice, drodzy uczniowie!

Jak wiecie, ze względu na obecną sytuację tegoroczne Letnie Warsztaty Artystyczne mają inną formułę niż dotychczas. 

W zeszłym tygodniu (29 czerwca do 3 lipca) dziesięciu instruktorów Fundacji Braci Golec nagrało aż 110 filmów edukacyjnych, które będą udostępniane przez cały okres wakacji uczniom którzy zgłosili się na tegoroczne Letnie Warsztaty Artystyczne. 

 

Filmy będą udostępniane na platformie edukacyjnej „Wirtualna Edukacja” dostępnej na stronie internetowej Fundacji Braci Golec. 

Co poniedziałek pojawią się tam nowe filmy z podziałem na poszczególne instrumenty oraz śpiew, a także dedykowane dla różnych poziomów umiejętności. 

W pierwszym tygodniu, wyjątkowo pojawiły się ogólne filmy dla wszystkich;

– Prezentacja „Jak czerpać ze źródeł”

– filmy „Jak dbać o instrument”

 

Natomiast w kolejnych tygodniach będą pojawiać się filmy, które w tytule będą zawierać oznaczenie do jakiej grupy instrumentalnej i jakiego poziomu mają trafić.

 

Legenda oznaczeń skrótów w tytułach filmów: 

Oznaczenie kogo dotyczy:
S0 Skrzypce poziom 0
S1 Skrzypce poziom 1
S2 Skrzypce poziom 2
S3 Skrzypce poziom 3
SIIst Skrzypce II stopień
BIst Bas I stopień
BIIst Bas II stopień
HIst Heligonka I stopień
HIIst Heligonka II stopień
młodsza gr. śpiew Młodsza grupa śpiewacza
starsza gr śpiew Starsza grupa śpiewacza
Śpiew II st Śpiew II stopień
Instr ludowe

Instrumenty ludowe

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

logo mkidn.png