Wróć

Rodzice

Tradycyjnie zaangażowanie w kulturę ludową przenosiło się z dziada pradziada na ojca i syna, z babki prababki na matkę i córkę. To starsze pokolenia rozpalały ogień, do którego swój zapał dokładały młodsze. Z pokolenia na pokolenie przekazywano wiedzę o tradycjach, teksty pieśni i umiejętności gry na instrumentach, a wszystko to w naturalny sposób, podczas wspólnie spędzanego czasu. Babka śpiewała na hali, to i wnuczka wiedziała co i jak zakrzyknąć, dziadek grał na skrzypcach, to i wnuk wiedział jak operować smyczkiem.

Dziś już w niewielu przypadkach w muzykę Beskidu Żywieckiego zaangażowane są całe rodziny. Często podopieczni Fundacji Braci Golec są jedynymi muzykami w rodzinie, a wiedzę i umiejętności zdobywają pod okiem instruktorów. Nie oznacza to jednak, że rodzice nie mają pola do popisu we wspieraniu swoich dzieci w ich pasji.

W Fundacji Braci Golec pragniemy zaangażować rodziców w przeróżne działania związane z muzyczną aktywnością ich pociech, od wsparcia organizacyjnego w koncertach czy warsztatach, aż po naukę śpiewu i występy w ramach Chóru Ludowego. Ponadto prowadzimy Fundacyjny Klub Rodzica w ramach którego omawiamy wszystko, czego potrzeba by wspólnie tworzyć lepsze wydarzenia, inspirować się wzajemnie, wspierać dzieci w ich rozwoju artystycznym. Regularne spotkania tworzą pole do szerokiej komunikacji i burzy mózgów.

Staramy się tworzyć dorosłym możliwość włączenia się w działania Fundacji Braci Golec w zależności od ich zdolności i możliwości, jednak bez obowiązku, nudy i przymusu. Zaangażowanie rodziców w projekt pozwala im zrobić coś dobrego dla swoich najbliższych, zobaczyć z bliska, co robią dzieci, doświadczyć na własnej skórze podobnych emocji oraz poznać tradycje Beskidu Żywieckiego i muzykę ludową od środka.

_______________________

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030