Wróć

Fundacyjny Klub Rodzica

Obecnie rodzice są najliczniejszą grupą skupioną wokół Fundacji Braci Golec, a każdy z nich może wnieść w nasze działania coś cennego – wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. Wszystko, czego potrzeba by wspólnie tworzyć lepsze wydarzenia, inspirować się wzajemnie, wspierać dzieci w ich rozwoju artystycznym. Regularne spotkania tworzą pole do szerokiej komunikacji i burzy mózgów. Dotychczas poruszaliśmy tematy: Jak wspierać dziecko w nauce gry? Jak efektywnie pomagać w domu? Jak działa mózg i co sprzyja uczeniu się? Jak skutecznie porozumiewać się z dzieckiem ? Ja kreatywnie spędzać czas z dziećmi łącząc tradycje i nowoczesność? Dodatkowo cykliczne spotkania z rodzicami pozwalają na zgłębianiu widzi na temat stroju ludowego czy tradycji żywieckich. Wszystko to pozwala wspólnie zadbać o rozwój naszych podopiecznych.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018