fbpx

Kogo i co wspieramy

  • Edukację – zapewniamy dostęp do edukacji kulturalnej dzieciom i młodzieży z jedenastu gmin (Jeleśnia, Żywiec, Porąbka, Czernichów, Łodygowice, Lipowa, Świnna, Koszarawa, Milówka, Rajcza, Szczyrk) poprzez prowadzenie w nich Ognisk Twórczości Artystycznej. Uczymy śpiewu i gry na instrumentach ludowych regionu Karpat (skrzypce, basy, heligonki, dudy żywieckie, instrumenty pasterskie). Obecnie w ogniskach kształci się ponad 300 osób. Prowadzimy także Chór Ludowy dla dorosłych.

  • Folklor – upowszechniamy kulturę ludową regionu poprzez naukę śpiewu i gry na instrumentach ludowych oraz wydawanie serii albumów “Stroje ludowe w Karpatach polskich”. Historia strojów regionalnych wzbogacona profesjonalnymi zdjęciami przybliża wiedzę na temat regionu oraz wzmacnia poczucie tożsamości.

  • Dzieci i młodzież – umożliwiamy im rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z muzyką i sztuką, udostępniamy instrumenty na czas nauki. Od 2003 roku zorganizowaliśmy wiele cyklicznych wydarzeń i koncertów.

  • Działania lokalne – współuczestniczymy w inicjatywach lokalnych i angażujemy się w rozwiązywanie problemów. Stworzyliśmy między innymi akcję charytatywną “Górale Góralom” dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce, zbiórkę publiczną “Śpiewamy dla Martynki” oraz wspieraliśmy organizacyjnie akcję “Podziel się posiłkiem”

Możesz wpłacić darowiznę on-line poprzez system:

Wpłacam 10 zł

Wpłacam 50 zł

Wpłacam dowolną kwotę

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę do wysokości 6% uzyskanego dochodu w przypadku osób fizycznych bądź do 10% dochodu w przypadku osoby prawnej.

Wpłata darowizny on-line poprzez system DotPay nie stanowi podstawy do odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania.

Jeśli chcą Państwo przekazaną daro­wiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, muszą mieć Państwo dowód jej przekazania. w takich sytuacjach prosimy o wpłatę bezpośrednio na konto Fundacji (73 1240 1170 1111 0010 0111 0178) z dopiskiem „darowizna na cele statutowe Fundacji Braci Golec”.