fbpx

X Letnie Warsztaty Artystyczne

Już po raz dziesiąty dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury – państwowego funduszu celowego zorganizujemy Letnie Warsztaty Artystyczne
Jubileuszowo warsztaty kierujemy do najmłodszych muzykantów z Żywiecczyzny. Przygotowaliśmy kilkanaście zabawnych, śpiewnych opowiastek i wyliczanek czyli repertuar Górali żywieckich dla najmłodszych uszu. Podczas warsztatów skupimy się na przygotowaniu repertuaru dziecięcego w formie koncertowej, tak aby najmłodsi muzykanci mogli się dzielić tą muzyką i radością ze swoimi rówieśnikami.
Nasze coroczne Letnie Warsztaty Artystyczne to wakacyjne spotkania dla podopiecznych Fundacji Braci Golec, które otwierają szerokie możliwości pracy, wychodzące daleko poza zakres regularnych lekcji. Spotkania te sprzyjają rozwojowi wyobraźni muzycznej, stwarzają więcej okazji do grania w grupie, a także wzmacniają świadomość góralskiej tożsamości. Każde Letnie Warsztaty Artystyczne dokładają nową cegiełkę do rozwoju muzycznego podopiecznych Fundacji Braci Golec, a elementy ich programu wchodzą do kanonu naszych działań.
Warsztaty mają formę całodziennych spotkań, z czasem podzielonym na naukę, odpoczynek, posiłek i integrację. Pragniemy uświadomić dzieciom, że przede wszystkim to one tworzą kulturę. Zależy nam, aby pokazać uczestnikom bogactwo Żywiecczyzny, a przy tym stworzyć okazję do integracji.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

ministerstwo kultury i dziedzictwa kulturowego

 


Zobacz relację z IV Letnich Warsztaty Artystyczne z Fundacją Braci Golec

Fundacja Braci Golec - Relacja z III Święta Pieśni

Święto Pieśni

Święto Pieśni jest niezwykłym spotkaniem, wypełnionym muzyką i opowieściami. Wieczorne posiady z pieśniami i opowieściami przy muzyce, koncerty laureatów i obcowanie z ikonami muzyki ludowej, tworzą okazję by poczuć prawdziwy klimat Beskidu Żywieckiego. Organizowane podczas wydarzenia warsztaty dają okazję do poznania możliwości swojego głosu, a koncerty i potańcówki zapewniają dobrą zabawę w tradycyjnym stylu.

 

Górski Uniwersytet Ludowy

Na przestrzeni lat wykształciliśmy wielu młodych muzyków i udało nam się wiele zdziałać w zakresie poszerzania świadomości społeczności lokalnej jeśli chodzi o kulturę i tradycje. Udało nam się przywrócić należne miejsce pieśni ludowej, stworzyć wartościowe publikacje, szczególne wydarzenia. Górski Uniwersytet Ludowy powstał by stworzyć możliwość kontynuacji edukacji naszym absolwentom na pogłębionym poziomie, ale również by zaangażować tych, którzy do tej pory stali z boku - rodziców, opiekunów. W ramach projektu powstały Klasy Mistrzowskie dla naszych absolwentów, Chór Ludowy dla dorosłych i Orkiestra Ludowa. To również przestrzeń stwarzająca możliwości rozwojowe naszym instruktorom i dająca im narzędzia by jeszcze lepiej uczyć i wspierać młodych muzyków u progu ich samodzielnej kariery.

Stworzyliśmy przestrzeń służącą zgłębianiu wiedzy na temat muzyki ludowej i dzieleniu się nią, niezależnie od wieku. 

www.gorskiuniwersytetludowy.pl


Górski Uniwersytet Ludowy

Klasy Absolwentów

Klasy Absolwentów

Z myślą o tych, którzy chcieliby kontynuować swoją muzyczną edukację i wejść na bardziej zaawansowany poziom, stworzyliśmy Klasy Absolwentów. Trzygodzinne spotkania warsztatowe, które odbywają się dwa razy w miesiącu, stwarzają okazję do doskonalenia gry na instrumentach, ale również by uczyć się improwizacji w muzyce góralskiej, szkolić w białym śpiewie i pieśniach obrzędowych. Jednak klasy absolwentów nie koncentrują się tylko na muzyce.

Zależy nam, by spod naszych skrzydeł wychodzili muzycy samodzielni, przygotowani by rozpocząć karierę, dlatego w programie są również warsztaty z komunikacji interpersonalnej, organizacji koncertów i zbiórek publicznych, budowy instrumentów ludowych oraz szerokiej wiedzy o kulturze regionu. Poruszamy również tematykę doboru repertuaru z zachowaniem odpowiedniego kontekstu w dorocznej obrzędowości

 

Obozy Górskie

Dzięki współpracy Fundacji Braci Golec z organizatorami ultramaratonu górskiego Chudy Wawrzyniec, co roku organizujemy dla naszych najstarszych uczniów Obóz Górski. Nasi podopieczni mają dzięki temu unikalną okazję, by poznać bogactwo krajobrazu Beskidu Żywieckiego i przeżyć niezapomnianą przygodę na górskich szlakach. Każdy uczestnik ultramaratonu ma możliwość wyboru pakietu podstawowego lub charytatywnego. Ten drugi jest finansowym wsparciem działań Fundacji Braci Golec, w pełni wykorzystywanym na potrzeby naszych podopiecznych. A ci odwdzięczają się za to wsparcie podczas zawodów, w najlepszy sposób - wychodząc w góry na trasę biegu, aby grą umilić biegaczom niekończące się podejścia.

www.chudywawrzyniec.pl


Chudy Wawrzyniec 2019 | muzycy i wychowankowie Fundacji Braci Golec

Chór Ludowy

Chór Ludowy

Po latach pracy z dziećmi, zdecydowaliśmy się przygotować ciekawą ofertę również dla ich rodziców, opiekunów i wszystkich chętnych do nauki śpiewu. Cotygodniowe zajęcia stwarzają okazję do integracji i zgłębiania kultury górali żywieckich. To również znakomita okazja do dobrej zabawy i artystycznej formy wyrażenia siebie, także podczas koncertów. To również propozycja dla tych, których ścieżki z grą i śpiewem rozminęły się, ale poszukują możliwości powrotu.

Fundacyjny Klub Rodzica

Górski Uniwersytet Ludowy stworzył okazję do włączenia rodziców i opiekunów do współtworzenia projektów związanych z muzyką ludową. Rodzice są najliczniejszą grupą skupioną wokół Fundacji Braci Golec, a każdy z nich może wnieść w nasze działania coś cennego - wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. Wszystko, czego potrzeba by wspólnie tworzyć lepsze wydarzenia, inspirować się wzajemnie, wspierać dzieci w ich rozwoju artystycznym. Regularne spotkania tworzą pole do szerokiej komunikacji i burzy mózgów. Dotychczas poruszaliśmy tematy: Jak wspierać dziecko w nauce gry? Jak efektywnie pomagać w domu? Jak działa mózg i co sprzyja uczeniu się?

Fundacyjny Klub Rodzica

Orkiestra Ludowa FBG w Studio im. Lutosławskiego

Orkiestra Ludowa

Dwudziestu utalentowanych muzyków, repertuar Beskidu Żywieckiego, dopracowane brzmienia i nowa aranżacja, która ma zaprezentować muzykę ludową w bardziej przystępnej formie szerszej publiczności. Przede wszystkim jednak, Orkiestra Ludowa jest przestrzenią wspólnego tworzenia muzyki, wypracowywania przyjemnego dla ucha brzmienia i cieszenia się grą w większej grupie.

Laboratorium dźwięków

Laboratorium dźwięków

Celem autorskiego pilotażowego projektu Laboratorium Dźwięków było stworzenie ścieżki programowej z obszaru edukacji artystycznej. Laboratorium miało rozbudzić zainteresowania, uwrażliwić muzycznie i przygotować młodych muzyków do dalszej edukacji artystycznej. Stało się przestrzenią niczym nieskrępowanych eksperymentów, prób, doświadczeń i zabawy z dźwiękiem, przy wykorzystaniu różnorodnych, aktywnych metod edukacyjnych. Projekt ten był znakomitym uzupełnieniem klasycznej formy kształcenia, jaką są regularne lekcje gry na instrumentach.

Publikacja


Zobacz relację z Laboratorium Dźwięków 2011

Film o tym co działo się w projekcie Przestrzeń dla Pieśni

Przestrzeń dla Pieśni

Jednym z filarów naszej działalności jest przywrócenie tradycyjnych form przekazu wiedzy o kulturze i tradycjach Beskidu Żywieckiego między pokoleniami. Dawniej w taki właśnie sposób młodzi uczyli się od tych, którzy mieli za sobą już lata doświadczeń. Niekwestionowanymi mistrzyniami śpiewu na Żywiecczyźnie są siostry Zofia i Józefa Sordyl, śmiałe, charyzmatyczne, o głosach jak dzwon. We współpracy z nimi stworzyliśmy dwuletni projekt, skoncentrowany na przywróceniu przestrzeni dla pieśni i powrocie do tradycyjnych sposobów nauczania śpiewu. Mistrzynie podzieliły się wiedzą, umiejętnościami i wypracowanym warsztatem z 14 edukatorkami oraz animatorkami, które następnie, przy wsparciu specjalistów od śpiewu białego, zostały przygotowane do przekazywania tego dziedzictwa czterem Grupom Śpiewaczym.

Grupy te powstały przy ogniskach muzycznych prowadzonych przez Fundację Braci Golec w czterech gminach na Żywiecczyźnie: Łodygowicach, Milówce, Jeleśni i Porąbce.

Projekt stworzył również okazję do uczenia się od siebie oraz rozpoczął odbudowę tradycji śpiewu grupowego, szczególnej formy, która według nas daje najwięcej satysfakcji. Buduje silne więzi, uczy współdziałania i szacunku. Celem projektu było przywrócenie rangi pieśni jako bazy kultury tradycyjnej poprzez organizację cyklicznych Posiad z Pieśnią i Przeglądu Pieśni im. Zofii i Józefy Sordyl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ministerstwo kultury i dziedzictwa kulturowego 

 

Etnika Symfonicznie

Projekt Etnika symfonicznie to wydarzenie edukacyjno-artystyczne, którego głównym celem jest wzmocnienie tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży z terenu Żywiecczyzny. Poprzez zaplanowany cykl warsztatów i organizację finałowego koncertu chcemy popularyzować unikalne bogactwo kulturowe regionu.

Od wieków bogactwo regionu stanowiło źródło siły i wartości duchowych górali żywieckich. Zmiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziły do zaniku wielu indywidualnych cech kultury żywieckiej. Stąd rodzi się wyraźna potrzeba działań, które ułatwią upowszechnianie wiedzy o regionie i jego kulturze, a także promują coraz bardziej unikalne umiejętności muzyczne. Zorganizowanie cyklu warsztatów oraz finałowego koncertu służy podkreśleniu więzi z regionem oraz ukazaniu piękna i wyjątkowości dorobku kulturowego Żywiecczyzny.

 


Zobacz wykonanie podopiecznych Fundacji Czorno chmureczko na niebie