Wyniki przesłuchań wstępnych do ogniska fundacji w Gilowicach

Poniżej prezentujemy wyniki przesłuchań wstępnych do nowopowstającego ogniska Fundacji Braci Golec w Gilowicach. 

Do ogniska Fundacji Braci Golec w gminie Gilowice przyjęte zostały osoby zamieszkujące gminę Gilowice, które podczas przesłuchań otrzymały więcej niż 20pkt.

 

Niestety nie było wystarczająco chętnych do grup śpiewaczych. 

6 października o godz 18.00 odbędą się dodatkowe przesłuchania wstępne dla osób chcących dołączyć do fundacji na śpiew. 

Planujemy otworzyć Przedszkole śpiewacze (dla dzieci od 5 do 7 roku życia) oraz grupę śpiewaczą (dla dzieci i młodzieży powyżej 7 roku życia).

 

Rozpoczęcie zajęć planowane jest w tygodniu po 12 października. Ognisko Fundacji Braci Golec w Gilowicach rozpocznie swoją działalność jeśli uzbiera się wystarczająca liczba chętnych do grup śpiewaczych.

 

WYNIKI PRZESŁUCHAŃ WSTĘPNYCH.