Wyniki przesłuchań końcowrocznych | Rok szkolny 2020/2021

Drodzy uczniowie,

Poniżej publikujemy wyniki przesłuchań końcoworocznych za rok szkolny 2020/2021.

 

I STOPIEŃ FUNDACJI BRACI GOLEC

Za każdą umiejętność zamiast ocen otrzymywaliście punkty w skali od 1 do 10. Każda klasa (skrzypce, śpiew, heligonka, basy) ma swój zbiór umiejętności. Punktowanie tych umiejętności ma Wam pokazać, na ile opanowaliście ich zakres, nad czym możecie jeszcze popracować w przyszłości i co jest Waszą mocną lub słabą stroną.

Jeżeli otrzymałeś z danej umiejętności:

10 pkt – Wykonałeś świetną robotę. Gratulujemy! Możesz być z siebie dumny.

9–8 pkt – Wykonałeś świetną robotę, ale zabrakło pochylenia się nad szczegółami. Można jeszcze nad nimi popracować.

7–6 pkt – Warto skupić się na tym obszarze. Masz jeszcze przed sobą trochę pracy, ale jesteś na dobrej drodze.

5–4 pkt – Ups! Zwróć większą uwagę na ten obszar. Masz nad czym pracować.

3–1 pkt – Coś ewidentnie jest nie tak. Porozmawiaj ze swoim nauczycielem. Zastanówcie się wspólnie, jak popracować nad tym obszarem.

0 pkt – Z jakichś powodów nie przyłożyłeś się do zadania. Koniecznie porozmawiaj z nauczycielem. W przyszłym semestrze na pewno powinieneś skoncentrować się na tym obszarze.

Lista umiejętności ocenianych w poszczególnych klasach:

  1. Skrzypce 

Wydobycie dźwięku

Sposób, w jaki uczeń wydobywa dźwięk z instrumentu. Czy dźwięk jest płynny, osadzony, krystaliczny? Czy technika smyczkowania została prawidłowo opanowana?

Intonacja

Czystość wydobywanych dźwięków. Czy palce trafiają w odpowiednie miejsce na gryfie?

Postawa

Prawidłowe trzymanie instrumentu, praca ręki smyczkowej, prawidłowa postawa przy instrumencie.

Opanowanie pamięciowe

Czy uczeń gra wszystkie utwory płynnie, sprawnie? Czy opanował kolejność występujących po sobie melodii w grupach melodycznych?

Sekund/Odbiór

W przypadku uczniów zaawansowanych przyznaje się punkty za sekund, czyli umiejętność grania czysto dwudźwięków, znajomość funkcji harmonicznych w danych tonacjach, opanowanie trzech sposobów sekundowania na [1], [i], [2, 3]. W przypadku uczniów początkujących punkty są przyznawane za ogólny odbiór i całokształt wystąpienia podczas przesłuchania.

Rytmika

Czy uczeń gra poprawnie utwory pod względem wartości rytmicznych? Czy utrzymuje tempo – nie przyspieszając, nie zwalniając? Czy gra w tempie zgodnym z charakterem utworu?

Premium

Są to punkty przyznawane za umiejętności i postępowanie wykraczające poza te oczekiwane od ucznia na tym poziomie, np. za szczególne zachowania, postawy, zaangażowanie w koncerty, próby.

Przygotowanie do zajęć

Ocenie podlega praca podczas całego półrocza.

  1. Heligonki

Miechowanie

Uczeń wykonuje płynne przejścia, „nie szarpie miechem”, potrafi zagospodarować powietrze w miechu tak, aby zagrać całą melodię, potrafi używać parownika.

Palcowanie

Punkty przyznawane za odpowiedni układ palców dla danej melodii, a także przejść, tzw. „krzyżów”.

Rytmika

Uczeń gra poprawnie utwory pod względem wartości rytmicznych, utrzymuje tempo – nie przyspieszając, nie zwalniając.

Opanowanie pamięciowe

Uczeń gra melodię płynnie i sprawnie. Nie pomaga sobie zapisem cyfrowym.

Basowanie

Uczeń gra bas i sekund zgodnie z linią melodyczną dla danego utworu.

Teoria

Punkty przyznawane za muzyczną świadomość ucznia – wiedzę, jaką melodię gra, w jakiej tonacji i kiedy się ją gra, a także znajomość dźwięków występujących na basach w heligonce.

Premium/Ogrywki

Są to punkty przyznawane za umiejętności i postępowanie wykraczające poza te oczekiwane od ucznia na tym poziomie, np. szczególne zachowania, postawy, zaangażowanie w koncerty, próby.

Przygotowanie do zajęć

Ocenie podlega praca podczas całego półrocza.

  1. Śpiew

Gwara

Opanowanie gwarowe utworu, znajomość podstawowych zasad gwarowych, prawidłowa wymowa oraz odpowiednie akcentowanie wyrazów.

Intonacja

Czystość wydobywanych dźwięków oraz poprawne przechodzenie od jednego dźwięku do drugiego.

Opanowanie tekstu

Znajomość zwrotek oraz całościowe opanowanie utworu/pieśni.

Melodyczność

Odpowiednie prowadzenie melodii, frazowanie, płynność.

Prezentacja

Postawa podczas śpiewu, swoboda podczas wykonywania utworu, ogólna prezentacja sceniczna.

Dykcja

Czy podczas wykonywania utworu tekst jest zrozumiały dla odbiorcy?

Premium

Są to punkty przyznawane za umiejętności i postępowanie wykraczające poza te oczekiwane od ucznia na tym poziomie, np. szczególne zachowania, postawy, zaangażowanie w koncerty, próby.

Przygotowanie do zajęć

Ocenie podlega praca podczas całego półrocza.

  1. Bas

Rytmika

Czy uczeń gra poprawnie utwory pod względem wartości rytmicznych? Czy utrzymuje tempo – nie przyspieszając, nie zwalniając? Czy gra w tempie zgodnym z charakterem utworu?

Intonacja

Czystość wydobywanych dźwięków. Czy palce trafiają w odpowiednie miejsce na gryfie?

Opanowanie pamięciowe

Czy uczeń gra wszystkie utwory płynnie, sprawnie? Czy opanował na pamięć funkcje i akordy do poszczególnych utworów?

Smyczkowanie

Czy uczeń odpowiednio wydobywa dźwięk smyczkiem? Czy dźwięk jest płynny i równy? Czy uczeń świadomie pracuję dynamiką, to znaczy czy poziom głośności wydobywanych dźwięków jest wyrównany? Czy technika smyczkowania została prawidłowo opanowana?

Postawa

Czy uczeń prawidłowo trzyma instrument? Czy lewa ręka jest odpowiednio ułożona na gryfie? Czy uczeń ma odpowiednią postawę przy instrumencie?

Premium

Improwizacja: Czy uczeń potrafi samodzielnie ułożyć linię basową na podstawie rozpisanych akordów? Czy uczeń potrafi ze słuchu wybrać i zagrać odpowiednie dźwięki do zadanej melodii?

Teoria

Czy uczeń opanował odpowiedni dla poziomu zakres wiedzy harmonicznej? Czy uczeń zna składniki akordów? Czy uczeń potrafi świadomie stosować odpowiednie akordy w obrębie danej tonacji?

Przygotowanie do zajęć

Czy uczeń sumiennie odrabiał zadaną mu pracę domową? Czy uczeń regularnie ćwiczył poza zajęciami?

WYNIKI PRZESŁUCHAŃ W I STOPNIU FUNDACJI BRACI GOLEC

➡️ Skrzypce

➡️ Heligonki

➡️ Basy

➡️ Śpiew

➡️ Kapele

 

II STOPIEŃ FUNDACJI BRACI GOLEC

W II stopniu Fundacji Braci Golec przesłuchania końcoworoczne wyglądają nieco inaczej. Nie odbywają się w formie indywidualnej. Na przesłuchania końcoworoczne zapraszani są wszyscy uczniowie II Stopnia Fundacji Braci Golec: skrzypkowie, basiści, oraz śpiewacy. W pierwszej kolejności uczniowie łączeni są w 5-6 osobowe kapele. Skład kapel jest ustalany tak by znaleźli się w nich uczniowie, którzy ze sobą wcześniej nie mieli okazji grać lub grali rzadko, tylko przy okazji większych prób fundacji. Kolejno każda z kapel dostaje repertuar który ma za zadanie opracować. Uczniowie mają 1 godzinę czasu by wspólnie w kapeli przygotować przydzielony repertuar, który na koniec prezentują przed pozostałymi uczestnikami przesłuchań końcoworocznych. W ten sposób chcemy by przesłuchania końcoworoczne były dla uczniów spotkaniem, podczas którego muszą wykazać się kreatywnością, samodzielnością oraz umiejętnościami pracy w grupie i autoprezentacji.

Wszyscy uczniowie II stopnia Fundacji Braci Golec, którzy wzięli udział w przesłuchaniach końcoworocznych otrzymują zaliczenie i możliwość kontynuacji edukacji w fundacji.

 

➡️Lista uczniów II stopnia Fundacji Braci Golec, którzy otrzymali zaliczenie.