Wyniki przesłuchań do II stopnia Fundacji Braci Golec | Rok szkolny 2022/2023

Wyniki przesłuchań wstępnych do II stopnia Fundacji Braci Golec:

Skrzypce II stopień

Basy II stopień

Śpiew II stopień (zajęcia indywidualne)

Heligonka II stopień

Aby dostać się do II Stopnia należy uzyskać minimalnie 45 pkt. z przesłuchania. Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 65. Za co przyznajemy punkty? 

SKRZYPCE:

 1. Wydobycie dźwięku (0-10 pkt.)
 2. Intonacja (0-10 pkt.)
 3. Postawa (0-10 pkt.)
 4. Opanowanie pamięciowe melodii (0-10 pkt)
 5. Sekund (0-10 pkt)
 6. Rytmika (0-10 pkt.)
 7. Premium 5 pkt.

ŚPIEW: 

 1. Gwara (0-10 pkt.)
 2.  Intonacja (0-10 pkt.)
 3. Opanowanie pamięciowe teksty (0-10 pkt.)
 4. Melodyczność (0-10 pkt.)
 5. Wykonanie (0-10 pkt.)
 6. Dykcja (0-10 pkt.)
 7. Premium (5  pkt.)

HELIGONKA:

 1. Miechowanie (0-10 pkt.)
 2. Palcowanie (0-10 pkt.)
 3. Rytmika (0-10 pkt.)
 4. Opanowanie pamięciowe utworu (0-10 pkt)
 5. Basowanie (0-10 pkt)
 6. Teoria (0-10 pkt.)
 7. Premium (5 pkt.)

BASY:

 1. Rytm (0-10 pkt.)
 2.  Intonacja (0-10 pkt.)
 3. Opanowanie pamięciowe (0-10 pkt.)
 4. Smyczkowanie (0-10 pkt.)
 5. Postawa (0-10 pkt.)
 6. Teoria (0-10 pkt.)
 7. Premium (5 pkt.)

Osobom które otrzymały pomiędzy 40-45 pkt proponujemy 1 rok wyrównawczy, po którym ponownie można zdawać do II stopnia Fundacji Braci Golec

II stopień Fundacji Braci Golec

 • Zajęcia odbywają się w Żywcu. 
 • Każdy uczeń ma 30 min zajęć indywidualnych oraz 45 min. zajęć grupowych raz w tygodniu.
 • Opłata za zajęcia w II Stopniu wynosi  800 zł na rok (płatne w dwóch ratach po 400 zł na semestr)