Kasia Czarnota ukończyła kurs zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu

Kasia Czarnota ukończyła kurs zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu i zdała egzamin uzyskując tytuł profesjonalnego fundraisera. ?
Cieszymy się i gratulujemy!