24-27.09 | Przesłuchania wstępne do ognisk Fundacji Braci Golec

Zapraszamy dzieci od 7 do 15 lat chcące się uczyć śpiewać oraz grać na skrzypcach, basach i heligonkach. ??
Szczegółowe informacje u koordynatora Rafała Bałasia tel: 500488112