Wróć

Znamy już laureatów Święta Pieśni – przeglądu im. Zofii i Józefy Sordyl

Po przesłuchaniu 24 pieśni z terenów Beskidu Żywieckiego komisja rekrutacyjna w składzie: Ewa Grochowska, Elżbieta Mędroń-Prębska, Iga Fedak, Magdalena Szuścik oraz Zofia i Józefa Sordyl zdecydowała o zakwalifikowaniu na I Święto Pieśni 3 solistek, 1 duetu oraz 5 grup śpiewaczych. Laureaci wezmą udział w I Święcie Pieśni – przeglądzie im. Zofii i Józefy Sordyl, który odbędzie się w dniach 28–29 października. W ramach tego wydarzenia będą uczestniczyć w cyklu warsztatów śpiewu białego w manierze Beskidu Żywieckiego, a także w warsztacie specjalistycznym poświęconym pieśniom Lubelszczyzny, Podhala oraz Bałkanów. 

Laureatami zostali:

W kategorii solistek:

  1. Paulina Porębska
  2. Zofia Ossowska
  3. Joanna Sinkiewicz

W kategorii duetów:

  1. Porąbczanki

W kategorii grupy śpiewaczych:

  1. Małe Magurzanki,
  2. Magurzanki
  3. FBG Jeleśni
  4. FBG Lipowa
  5. FBG Porąbka

Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do I Święta Pieśni i wraz z Mistrzyniami Tradycji odliczamy dni do jego rozpoczęcia.