Wróć

Superwizja

Spotkania z superwizorką pozwalają przyjrzeć się pracy na poziomie indywidualnym i zespołowym. Zatrzymać na chwilę w codziennej gonitwie i zobaczyć więcej niż plany i sprawy bieżące. To dodatkowe narzędzie służące poprawie komunikacji i działania zwłaszcza w organizacji, która oparta jest na kontaktach między ludźmi z bardzo zróżnicowanych środowisk. Zespół Fundacji Braci Golec również korzysta ze spotkań z superwizorką by rozwijać współpracę wewnętrzną i zewnętrzną lepiej się komunikując i optymalizując swoje działania.
Takie spotkania dają nam zewnętrzne spojrzenie na to co robimy, jak i po co. Korzystamy z pomocy bardzo doświadczonej osoby, która pomaga nam uzyskać głębszy wgląd w pracę, plany i wspólne funkcjonowanie w fundacji. Pomaga nam lepiej nazwać pewne sytuacje, użyć odpowiednich słów by lepiej się wyrazić, w tym, co chcemy przekazać. Rzuca również światło na sytuacje, na które nie zwracaliśmy uwagi. Tematy mogą być przeróżne. Dla nas takim tematem jest zespół i praca w nim.
________________________________
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030