Wróć

Silniejsi i bardziej świadomi dzięki PROO

Muzyka to tylko pretekst do spotkań międzypokoleniowych, rozwoju, w końcu do kultywowania tradycji regionu. Projekt „Kultura w regionie – region w kulturze”, zrealizowany dzięki Programowi Rozwojowi Organizacji Obywatelskich, dał naszej Fundacji Braci Golec możliwość rozwoju i wyjścia naprzeciw aktualnym potrzebom wszystkich miłośników muzyki ludowej – niezależnie od ich wieku, wykształcenia muzycznego czy indywidualnej wrażliwości.

Zmiana, rozwój, muzyka, zabawa!

Dzięki Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich mieliśmy możliwość równoczesnego wprowadzenia zmian w dwóch obszarach – instytucjonalnym i misyjnym.

Aby działać skutecznie, trzeba wciąż dostosowywać się jako instytucja do zmieniającej się sytuacji i nowych potrzeb korzystających z naszego wsparcia.

Pomoc programowa PROO dała możliwość przeprowadzenia superwizji dla zespołu zarządzającego, konsultacji metodologicznych czy też warsztatów rozwojowych dla instruktorów. Ulepszyliśmy nie tylko metody komunikowania, co wzmacnia relacje i zaufanie w zespole, a jednocześnie podnieśliśmy swoje kompetencje muzyczne, co jest istotne w nauczaniu muzyki ludowej kolejnych pokoleń.

Warsztaty rozwojowe stały się okazją do tego, by rozwinąć kompetencje związane z przekazywaniem w motywujący sposób informacji zwrotnej dzieciom. Wsparcie, a nie surowa ocena, docenienie wkładu dziecka w pracę oraz umiejętność przekazywania informacji o postępach – to obszary, w których się rozwinęliśmy. Nie zabrakło też wiedzy stricte technicznej, związanej z tym, jaką prawidłową postawę należy przyjąć podczas grania na instrumencie. Te wszystkie kompetencje nasi instruktorzy mogą wykorzystywać podczas pracy w ogniskach muzycznych dla dzieci.

Dzięki możliwości zatrudnienia kolejnych specjalistów, fundraisera i koordynatora ds. misyjnych znacznie łatwiej było nam wprowadzić w życie założenia programu „Kultura w regionie – region w kulturze”.

więcej..

Muzyka to tylko pretekst do spotkań międzypokoleniowych, rozwoju, w końcu do kultywowania tradycji regionu. Projekt „Kultura w regionie – region w kulturze”, zrealizowany dzięki Programowi Rozwojowi Organizacji Obywatelskich, dał naszej Fundacji Braci Golec możliwość rozwoju i wyjścia naprzeciw aktualnym potrzebom wszystkich miłośników muzyki ludowej – niezależnie od ich wieku, wykształcenia muzycznego czy indywidualnej wrażliwości.

Zmiana, rozwój, muzyka, zabawa!

Dzięki Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich mieliśmy możliwość równoczesnego wprowadzenia zmian w dwóch obszarach – instytucjonalnym i misyjnym.

Aby działać skutecznie, trzeba wciąż dostosowywać się jako instytucja do zmieniającej się sytuacji i nowych potrzeb korzystających z naszego wsparcia.

Pomoc programowa PROO dała możliwość przeprowadzenia superwizji dla zespołu zarządzającego, konsultacji metodologicznych czy też warsztatów rozwojowych dla instruktorów. Ulepszyliśmy nie tylko metody komunikowania, co wzmacnia relacje i zaufanie w zespole, a jednocześnie podnieśliśmy swoje kompetencje muzyczne, co jest istotne w nauczaniu muzyki ludowej kolejnych pokoleń.

Warsztaty rozwojowe stały się okazją do tego, by rozwinąć kompetencje związane z przekazywaniem w motywujący sposób informacji zwrotnej dzieciom. Wsparcie, a nie surowa ocena, docenienie wkładu dziecka w pracę oraz umiejętność przekazywania informacji o postępach – to obszary, w których się rozwinęliśmy. Nie zabrakło też wiedzy stricte technicznej, związanej z tym, jaką prawidłową postawę należy przyjąć podczas grania na instrumencie. Te wszystkie kompetencje nasi instruktorzy mogą wykorzystywać podczas pracy w ogniskach muzycznych dla dzieci.

Dzięki możliwości zatrudnienia kolejnych specjalistów, fundraisera i koordynatora ds. misyjnych znacznie łatwiej było nam wprowadzić w życie założenia programu „Kultura w regionie – region w kulturze”.

Kultura w regionie – region w kulturze – prawdziwy rozwój

Stworzyć przestrzeń do wspólnej gry, jeszcze lepiej pracować nad nowymi aranżacjami tradycyjnych utworów dzięki dostępowi do nagrań instruktażowych, poznać lepiej kulturę żywiecczyzny – to główne cele zrealizowane w ramach Orkiestry Ludowej, która przez kolejne lata programu rekrutowała wspaniałe osobowości. Orkiestra Ludowa stała się też miejscem dla absolwentów i instruktorów Fundacji. Obecnie w ramach grupy działa 25 osób, które spotykają się co 2 tygodnie.

Wiemy, jak bardzo istotne w rozwoju dziecka jest wsparcie rodzica. Wykorzystaliśmy też potencjał opiekunów najmłodszych i dzięki Programowi Rozwojowi Organizacji Obywatelskich stworzyliśmy Fundacyjny Klub Rodzica, który jest miejscem, gdzie możemy spotkać się z rodzicami, porozmawiać i poznać lepiej ich potrzeby oraz przedstawić, co Fundacja proponuje ich pociechom.

Istotnym działaniem, które nie udałoby się bez wsparcia PROO, był Fundusz Stypendialny. W jego ramach zakupiliśmy 9 instrumentów i zainicjowaliśmy program MIKROGRANTÓW dla uczniów i absolwentów fundacji. Mogą zrealizować tu z naszą pomocą i wsparciem swoje własne pomysły. W ramach I wiosennej edycji odbyły się warsztaty dla najmłodszych w szkołach prowadzone przez uczniów, nagrywanie wywiadów ze starszym pokoleniem górali/góralek czy nagrywanie audycji radiowych z udziałem zaproszonych gości.

Przez 3 lata projektu – od 2020 do 2022 – pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji wywołanej m.in. pandemią mieliśmy szansę poczynić kolejne kroki w rozwoju i tym samym zadbać o rozwój muzyczny dzieci z naszej Fundacji. Dostrzegliśmy wśród podopiecznych ogromne zaangażowanie w lokalne środowisko, co zachęca nas do korzystania z takich programów w przyszłości.