Wróć

ROZPOCZYNAMY PROJEKT W LIPOWEJ !

Otrzymaliśmy 20.000,00 zł dofinansowania na realizację zajęć w Ognisku Twórczości Artystycznej w Gminie Lipowa w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa na 2024 rok. W Gmina Lipowa aktywnie działamy już od 2017 r. a nasi instruktorzy prowadzą w niej zajęcia z blisko 30 uczniami w zakresie nauki gry na instrumentach takich jak: skrzypce, heligonki i basy góralskie a także nauki śpiewu białego. Dzięki otrzymany środkom w Gmina Lipowa możemy realizować regularne zajęcia indywidualne oraz grupowe (w tym grupy śpiewacze i kapele), koncertować i wspólnie stwarzać przestrzeń do muzykowania, integracji i wspólnej zabawy. Działania Fundacji Braci Golec na całej Żywiecczyźnie, są możliwe dzięki współpracy z lokalnymi samorządami! Dziękujemy za kolejny rok!