Wróć

Przestrzeń dla Pieśni

Jednym z filarów naszej działalności jest przywrócenie tradycyjnych form przekazu wiedzy o kulturze i tradycjach Beskidu Żywieckiego między pokoleniami. Dawniej w taki właśnie sposób młodzi uczyli się od tych, którzy mieli za sobą już lata doświadczeń. Niekwestionowanymi mistrzyniami śpiewu na Żywiecczyźnie są siostry Zofia i Józefa Sordyl, śmiałe, charyzmatyczne, o głosach jak dzwon. We współpracy z nimi stworzyliśmy dwuletni projekt, skoncentrowany na przywróceniu przestrzeni dla pieśni i powrocie do tradycyjnych sposobów nauczania śpiewu. Mistrzynie podzieliły się wiedzą, umiejętnościami i wypracowanym warsztatem z 14 edukatorkami oraz animatorkami, które następnie, przy wsparciu specjalistów od śpiewu białego, zostały przygotowane do przekazywania tego dziedzictwa czterem Grupom Śpiewaczym.

Grupy te powstały przy ogniskach muzycznych prowadzonych przez Fundację Braci Golec w czterech gminach na Żywiecczyźnie: Łodygowicach, Milówce, Jeleśni i Porąbce.

Projekt stworzył również okazję do uczenia się od siebie oraz rozpoczął odbudowę tradycji śpiewu grupowego, szczególnej formy, która według nas daje najwięcej satysfakcji. Buduje silne więzi, uczy współdziałania i szacunku. Celem projektu było przywrócenie rangi pieśni jako bazy kultury tradycyjnej poprzez organizację cyklicznych Posiad z Pieśnią i Przeglądu Pieśni im. Zofii i Józefy Sordyl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przestrzeń dla Pieśni