Wróć

Etnika Symfonicznie

Projekt Etnika symfonicznie to wydarzenie edukacyjno-artystyczne, którego głównym celem jest wzmocnienie tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży z terenu Żywiecczyzny. Poprzez zaplanowany cykl warsztatów i organizację finałowego koncertu chcemy popularyzować unikalne bogactwo kulturowe regionu.

Od wieków bogactwo regionu stanowiło źródło siły i wartości duchowych górali żywieckich. Zmiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziły do zaniku wielu indywidualnych cech kultury żywieckiej. Stąd rodzi się wyraźna potrzeba działań, które ułatwią upowszechnianie wiedzy o regionie i jego kulturze, a także promują coraz bardziej unikalne umiejętności muzyczne. Zorganizowanie cyklu warsztatów oraz finałowego koncertu służy podkreśleniu więzi z regionem oraz ukazaniu piękna i wyjątkowości dorobku kulturowego Żywiecczyzny.