Wróć

Otwieramy GÓRSKI UNIWERSYTET LUDOWY!

Nasze działania skierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach trzech grup:
• Instruktorzy Fundacji Braci Golec
• Podopieczni i absolwenci Fundacji Braci Golec
• Wolontariusze, Rodzice, Opiekunowie
Dla każdej z grup zaprojektowaliśmy działania w taki sposób, aby sprzyjały integracji i zmniejszaniu dystansu wewnątrz grup i pomiędzy nimi. To działania, w których chcemy znaleźć przestrzeń do nawiązania współpracy i wzajemnej komunikacji, która ma zaowocować podejmowaniem wspólnych inicjatyw w obszarach edukacji, kultury, problemów społecznych – a także uczenia się od siebie i rozwoju z wybranych obszarach.
O naszych działaniach będziemy Was informować na bieżąco.

 

grafika projektowa.png