Zespół

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, przywiązani do swojego regionu i ceniący jego kulturę. Osoby zaangażowane w pracę i rozwój fundacji to aktywni muzycy i praktycy z wieloletnim doświadczeniem scenicznym. Wielu z nich reprezentuje młode pokolenie wykształconych muzyków.

Swój indywidualny rozwój łączą z pracą pedagogiczną w ogniskach muzycznych, gdzie mogą dzielić się wiedzą i przekazywać umiejętności młodszym. Jednocześnie z zaangażowaniem popularyzują w różnych środowiskach kulturę ludową regionu, dostrzegają bowiem, że kultura regionalna jest elementem integrującym i wzmacniającym lokalne społeczności.

malogorzata filary

Małgorzata Filary

(urodzona w 1986 r.), góralka z Kamesznicy, etnolożka, instruktorka tańców ludowych, z zamiłowania skrzypaczka. W fundacji zajmuje się nauką gry na skrzypcach.

maria matuszna

Marta Matuszna-Wejchenig

(urodzona w 1991 r.), góralka z Lalik, była podopieczna Fundacji Braci Golec, członkini składu Niearchaicznego i zespołu Besquidians łączącego w swojej twórczości folk, jazz i folklor. Współtworzy także duet DudySkrzypce, grający archaiczną muzykę Beskidu Żywieckiego. Skrzypaczka i wokalistka. Instruktorka skrzypiec w klasie mistrzowskiej i grupy śpiewaczej w Jeleśni.

brygida sordyl

Brygida Sordyl

(urodzona w 1987 r.), góralka z Łodygowic, altowiolistka, zwolenniczka powrotu do wykonywania pieśni w tradycyjnej manierze górali żywieckich. Studentka III roku studium doktoranckiego w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie o specjalności etnomuzykologia. W fundacji prowadzi zajęcia śpiewu i skrzypiec. Członkini i współzałożycielka kapeli PoPieronie.

rafal balas

Rafał Bałaś

(urodzony w 1990 r.), Od najmłodszych lat uczył się gry na instrumentach ludowych, takich jak piszczałki, fujarki, dudy, rogi. Jest kontrabasistą w zespołach Skład Niearchaiczny i Besquidians. Jako dudziarz współtworzy duet DudySkrzypce, grający archaiczną muzykę Beskidu Żywieckiego. Zajmuje się również budową instrumentów ludowych, w szczególności dud żywieckich. Koordunuje działania Fundacji Braci Golec oraz prowadzi zajęcia z gry na basach, dudach i piszczałkach. Organizator inicjatywy Czyste Beskidy. Biegacz górski i skialpinista. 

jaroslaw zawada

Jarosław Zawada

(urodzony w 1976 r.), góral z Koniakowa, skrzypek w Golec uOrkiestrze. W fundacji prowadzi cykliczne warsztaty dla klasy mistrzowskiej. 

maksymilian czerwinski

Maksymilian Czerwiński

(urodzony w 1993 r.), absolwent fundacji, mieszkaniec Łodygowic. Laureat Złotego Żywieckiego Serca w kategorii instrumentalista. W fundacji prowadzi zajęcia z gry na heligonce w ogniskach w Lipowej i Łodygowicach. Od najmłodszych lat związany z zespołem regionalnym Magurzanie.

klaudia_hulboj

Klaudia Hulbój

(urodzona w 1990 r.) pochodzi z Kamesznicy; z wykształcenia pedagożka, z pasji skrzypaczka, która połączyła obie te cechy w jedną, realizując się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Miłośniczka Muzyki Łuku Karpat; członkini kapeli Jaworowe Skrzypce. Motto: Góralką się nie bywa - Góralką się jest!

Andrzej Zeman

Andrzej Zeman

Absolwent Fundacji. Laureat licznych konkursów gry na heligonce. W fundacji prowadzi prowadzi zajęcia z gry na heligonce w ognisku w Milówce.

malgorzata mlynarz

Małgorzata Młynarz

(urodzona w 1979 r.), współautorka i koordynatorka pilotażowego projektu z zakresu edukacji artystycznej Laboratorium Dźwięków realizowanego wśród podopiecznych Fundacji  w 2011 r. Autorka powstałej w ramach projektu publikacji Nowe ścieżki edukacji artystycznej. Animatorka kultury, w kolejnych latach inicjowała i koordynowała projekty kulturalne realizowane przez fundację, m.in. Moja pierwsza kapela góralska (2012 r. ), Letnie Warsztaty Artystyczne z Fundacją Braci Golec (2013–2016 r.), Etnika Symfonicznie (2015 r.), Przestrzeń dla Pieśni (2016 r.).