Kogo i co wspieramy

  • Edukację – zapewniamy dostęp do edukacji kulturalnej dzieciom i młodzieży z sześciu gmin (Milówka, Łodygowice, Jeleśnia, Koszarawa, Świnna, Porąbka) poprzez prowadzenie w nich Ognisk Twórczości Artystycznej. Uczymy śpiewu i gry na instrumentach ludowych regionu Karpat (skrzypce, basy, heligonki, dudy żywieckie, instrumenty pasterskie). Obecnie w ogniskach kształci się w sumie 160 osób.

  • Folklor – upowszechniamy kulturę ludową regionu poprzez naukę śpiewu i gry na instrumentach ludowych oraz wydawanie serii albumów Stroje ludowe w Karpatach polskich. Historia strojów regionalnych wzbogacona profesjonalnymi zdjęciami przybliża wiedzę na temat regionu oraz wzmacnia poczucie tożsamości.

  • Dzieci i młodzież – umożliwiamy im rozwijanie pasji i zainteresowań związanych z muzyką i szeroko rozumianą sztuką, udostępniamy instrumenty ludowe na czas nauki. w ciągu 13 lat działalności zorganizowaliśmy wiele cyklicznych wydarzeń i koncertów, m.in. kolejne edycje Letnich Warsztatów Artystycznych z Fundacją Braci Golec (2013, 2014, 2015, 2016), projekty edukacyjne Laboratorium dźwięków (2011), „Edukacja regionalna drogą do zrównoważonego rozwoju gminy Milówka” (2011) – których efektem są publikacje Nowe ścieżki edukacji artystycznej i Nowe ścieżki edukacji regionalnej na Żywiecczyźnie – a ostatnio projekt Etnika Symfonicznie (2015) i Przestrzeń dla Pieśni (2016).

  • Działania lokalne – współuczestniczymy na bieżąco w inicjatywach lokalnych i angażujemy się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Za przykład mogą posłużyć akcja charytatywna Górale Góralom dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska oraz pomoc w organizacji akcji Podziel się posiłkiem i zbiórka publiczna Śpiewamy dla Martynki.

Możesz wpłacić darowiznę on-line poprzez system:

Wpłacam 10 zł

Wpłacam 50 zł

Wpłacam dowolną kwotę

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę do wysokości 6% uzyskanego dochodu w przypadku osób fizycznych bądź do 10% dochodu w przypadku osoby prawnej.

Wpłata darowizny on-line poprzez system DotPay nie stanowi podstawy do odliczenia kwoty darowizny od podstawy opodatkowania.

Jeśli chcą Państwo przekazaną daro­wiznę odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, muszą mieć Państwo dowód jej przekazania. w takich sytuacjach prosimy o wpłatę bezpośrednio na konto Fundacji (73 1240 1170 1111 0010 0111 0178) z dopiskiem „darowizna na cele statutowe Fundacji Braci Golec”.