Nasze początki

Fundacja Braci Golec zaczęła się od marzenia. Łukasz Golec i Paweł Golec, liderzy zespołu Golec uOrkiestra, pragnęli, by każdy utalentowany młody człowiek – niezależnie od pochodzenia – mógł realizować swoje pasje muzyczne. w 2003 roku postanowili to marzenie urzeczywistnić, zakładając fundację. Ten etap wymagał mnóstwa czasu, poświęcenia, wysiłku i wprost gigantycznej pracy. Ale było warto.

Obecnie fundacja jest prężnie działającą organizacją pozarządową, która każdego roku pomaga rozwijać muzyczne talenty, ucząc swoich podopiecznych gry na instrumentach i śpiewu góralskiego.

fundacja zdjecie grupowe

Nasze cele

Nasze cele są bardzo różne. I choć nie są ani małe, ani łatwe, nie zamierzamy z nich rezygnować. a co najważniejsze – pragniemy je realizować wspólnie.

  • Chcemy upowszechniać bogactwo kulturowe regionu Żywiecczyzny, dbać o zachowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
  • Chcemy uwrażliwiać dzieci i młodzież na wartości płynące ze sztuki, rozwijając ich pasje i zainteresowania związane z muzyką ludową.
  • Chcemy, by każde dziecko mogło mieć równe szanse dostępu do edukacji i żeby nie czuło się dyskryminowane i wykluczone, dlatego, że pochodzi z małej miejscowości.
  • Chcemy włączyć lokalną społeczność w działania społeczne i kulturowe oraz wzmacniać poczucie tożsamości mieszkańców regionu.

A w dodatku chcemy, by każdy mógł się przy tym dobrze bawić.

Statut Fundacji Braci Golec

Nasze działania i priorytety na przyszłość

Ogniska Twórczości Artystycznej (OTA) to nasze duże twórcze rodziny, gdzie wspólnie się uczymy i bawimy, wspieramy i rozwijamy.

Uczymy śpiewu góralskiego i gry na instrumentach ludowych charakterystycznych dla regionu karpackiego, takich jak skrzypce, basy, heligonki czy dudy żywieckie. Bawimy się, bo muzyka zawsze daje radość i budzi pozytywne emocje. Wspieramy się poprzez bycie ze sobą, kontakty zarówno z rówieśnikami, jak i autorytetami. Rozwijamy się poprzez odkrywanie i szlifowanie talentu, zdobywanie konkretnej umiejętności, a jednocześnie poznawanie rodzimej kultury regionalnej oraz uwrażliwianie na jej piękno i wartości. Nasze ogniska skupiają obecnie ponad 300 młodych i uzdolnionych mieszkańców Żywiecczyzny.

Chcemy uczyć coraz lepiej, efektywniej i ciekawiej. Naszym priorytetem jest realizowanie nowych projektów i poszerzenie oferty zajęć artystycznych dla naszych uczniów i uczennic. Planujemy organizować wydarzenia integrujące wszystkich naszych podopiecznych, a poprzez organizowanie koncertów, pokazów, konkursów ukazywać kulturę ludową jako coś, co łączy wszystkich mieszkańców regionu i stanowi wspólne dziedzictwo.

Nasi partnerzy

Współpracujemy z wieloma osobami i instytucjami. Naszym działaniom patronuje m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Partnerami fundacji są urzędy gmin i domy kultury. Gminy współfinansują nasze działania edukacyjne, a szkoły wspierają nas poprzez nieodpłatne udostępnianie sal lekcyjnych, dzięki czemu możemy prowadzić zajęcia muzyczne blisko miejsca zamieszkania naszych uczniów i uczennic. Współpracujemy także z wieloma firmami i osobami prywatnymi, które – podobnie jak my – chcą działać na rzecz kultury i edukacji, a przy tym dać dzieciom szansę na spełnienie marzeń.

Partnerzy

Sponsorzy

Przyjaciele


Z szacunku do tradycji powstaje seria wydawnicza

Stroje ludowe w Karpatach polskich
to doskonały przykład, jak idea przerodziła się w czyn.

 

Całkowity dochód ze sprzedaży albumów
przeznaczony jest na wspieranie młodych muzycznych talentów.

Nasze osiągnięcia

To radość z budowania sukcesu dzieci, ich uśmiech i zaangażowanie. To wszystkie wspaniałe koncerty w ich wykonaniu. To wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządem.

Nagrody

Konkursy

Sukcesy

Jak można wesprzeć nasze działania

Każda, nawet niewielka pomoc ma ogromne znaczenie. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego można przekazać nam 1% podatku. Można zakupić album lub przekazać darowiznę poprzez system dotpay.

Możliwe jest również przekazywanie na rzecz Fundacji niepotrzebnych, ale sprawnych, czy tez nowo zakupionych instrumentów (w tym przypadku mile widziana konsultacja z naszymi pedagogami). Jeżeli ktoś z Państwa takowy posiada, może mieć pewność, że trafi on w odpowiednie ręce.

Możesz wpłacić
darowiznę on-line
poprzez system:

Twój 1%
wspiera
młode talenty!