Letnie Warsztaty Artystyczne

Letnie Warsztaty Artystyczne z Fundacją Braci Golec to wakacyjna propozycja dla podopiecznych Fundacji. Ta inicjatywa ma na celu przede wszystkim stworzenie przestrzeni dla wzajemnego poznania i rozwoju poprzez wspólną kulturę i pasję muzykowania, a także powstanie bazy dla planowania kolejnych projektów i rozwoju ognisk. Forma warsztatów otwiera instruktorom nowe możliwości pracy, na które zazwyczaj brak czasu podczas typowej lekcji. Sprzyja rozwojowi wyobraźni muzycznej, stwarza więcej okazji do grania w grupie, wzmacnia świadomość góralskiej tożsamości.

W Ogniskach Twórczości Artystycznej w Milówce, Łodygowicach, Koszarawie, Jeleśni, Przyłękowie i Porąbce około 160 osób uczy się tradycyjnie śpiewać i grać na skrzypcach, heligonce, basie dudach i instrumentach pasterskich. Organizując warsztaty dla dzieci z różnych miejscowości, chcemy im uświadomić, że przede wszystkim to one tworzą kulturę. Zależy nam, aby pokazać uczestnikom Żywiecczyznę z perspektywy całości oraz stworzyć sytuację, w której będą mogli się zintegrować, co pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój fundacji, a w efekcie wzmocni potencjał kulturowy regionu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ministerstwo kultury i dziedzictwa kulturowego

Ogniska


Zobacz relację z IV Letnich Warsztaty Artystyczne z Fundacją Braci Golec

Zobacz wykonanie podopiecznych Fundacji Czorno chmureczko na niebie

Etnika Symfonicznie

Projekt Etnika symfonicznie to wydarzenie edukacyjno-artystyczne, którego głównym celem jest wzmocnienie tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży z terenu Żywiecczyzny. Poprzez zaplanowany cykl warsztatów i organizację finałowego koncertu chcemy popularyzować unikalne bogactwo kulturowe regionu.

Od wieków bogactwo regionu stanowiło źródło siły i wartości duchowych górali żywieckich. Zmiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziły do zaniku wielu indywidualnych cech kultury żywieckiej. Stąd rodzi się wyraźna potrzeba działań, które ułatwią upowszechnianie wiedzy o regionie i jego kulturze, a także promują coraz bardziej unikalne umiejętności muzyczne. Zorganizowanie cyklu warsztatów oraz finałowego koncertu służy podkreśleniu więzi z regionem oraz ukazaniu piękna i wyjątkowości dorobku kulturowego Żywiecczyzny.

Oferta koncertowa

Laboratorium dźwięków

Celem autorskiego pilotażowego projektu Laboratorium Dźwięków jest stworzenie ścieżki programowej z obszaru edukacji artystycznej. Laboratorium ma rozbudzać zainteresowania, uwrażliwiać muzycznie i przygotowywać do dalszej edukacji artystycznej. To przestrzeń niczym nieskrępowanego eksperymentowania, próbowania, doświadczania i zabawy z szeroko rozumianym dźwiękiem.

W projekcie wzięło udział 20 uczniów i uczennic z Ognisk Twórczości Artystyczne w Milówce.

Lekcje gry na instrumencie są tradycyjną metodą edukacji muzycznej. Ich głównym celem jest zdobycie i doskonalenie konkretnych umiejętności. Laboratorium Dźwięków – kompleksowy program, który wykorzystując różnorodne aktywne metody edukacyjne, wprowadza uczennice oraz uczniów Fundacji w rozległy świat dźwięków – będzie doskonałym uzupełnieniem tej formy kształcenia. Głównymi celami projektu jest uzupełnienie tradycyjnej edukacji artystycznej i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz upowszechnienie dostępu do kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury góralskiej.

Publikacja


Zobacz relację z Laboratorium Dźwięków 2011

Film o tym co działo się w projekcie Przestrzeń dla Pieśni

Przestrzeń dla Pieśni

Główną osią projektu Przestrzeń dla Pieśni jest transmisja międzypokoleniowa, czyli przekazywanie wiedzy i umiejętności młodszym uczestnikom kultury. Mistrzynie tradycji, siostry Zofia i Józefa Sordyl, podczas trwania projektu dzielą się wiedzą i unikatowymi umiejętnościami z 14 edukatorkami oraz animatorkami, które następnie – przy wsparciu specjalistów od śpiewu białego – zostaną przygotowane do przekazania dziedzictwa czterem Grupom Śpiewaczym.

Grupy te powstają przy ogniskach muzycznych prowadzonych przez Fundację Braci Golec w czterech gminach na Żywiecczyźnie: Łodygowicach, Milówce, Jeleśni i Porąbce.
Projekt trwa dwa lata i obejmuje proces budowania świadomości, uczenia się od siebie i przywrócenia przestrzeni dla pieśni oraz śpiewu grupowego. Według nas ta umiejętność jest dostępna dla każdego. Co więcej – to właśnie śpiewanie w grupie daje najwięcej satysfakcji: buduje silne więzi, uczy współdziałania i szacunku względem innych.

Celem projektu jest przywrócenie rangi pieśni jako bazy kultury tradycyjnej poprzez organizację cyklicznych Posiad z Pieśnią i Przeglądu Pieśni im. Z. i J. Sordyl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ministerstwo kultury i dziedzictwa kulturowego 

Kultura czynna