Wróć

Cotygodniowe wideo czaty

Organizacje i firmy znane w skali kraju rzadko kojarzą się z małym zespołem, w którym ludzie-orkiestry, budują niewielką liczbą rąk rzeczy oparte na wielkiej pasji. Fundacja Braci Golec jest jedną z takich organizacji.

Jej codzienne działania są rozproszone w dziesięciu gminach, gdzie w Ogniskach Twórczości Artystycznej dwunastu instruktorów uczy dzieci i młodzież śpiewu oraz gry na instrumentach. Nie ma swojej siedziby głównej, biura i własnych sal do nauki czy organizacji koncertów. Pomysły, plany i sprawy wielkiej wagi omawiane były kiedyś na kilku spotkaniach w roku, w tych nielicznych okazjach, gdy gromadzą się wszyscy zaangażowani w pracę w fundacji – instruktorzy i koordynatorzy, na co dzień komunikujący się między sobą głównie zdalnie.

W ciągu 15 lat Fundacja Braci Golec znacząco urosła i poszerzyła zakres swoich działań. Wydaje płyty, organizuje więcej koncertów, warsztatów, otwiera nowe Ogniska Twórczości Artystycznej i przyjmuje pod swoje skrzydła coraz więcej podopiecznych i szkoli nowych instruktorów. Trzon ekipy organizacyjnej spotyka się na cotygodniowych wideo czatach. Czasem spotkania te mają charakter burzy mózgów, poszukiwania inspiracji i rozwiązań dla szerszych problemów, a czasem podążania za konkretnym celem.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030